MAGYAR NYELVŰ RÓMAI KATOLIKUS ORSZÁGOS HITTANOLIMPIA

Kövess minket:

Facebook

Versenytematika- és tételek

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare al

OLIMPIADEI NAŢIONALE DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ

***

MAGYAR NYELVŰ RÓMAI KATOLIKUS ORSZÁGOS HITTANOLIMPIA

pentru clasele gimnaziale VII-VIII, respectiv liceale

– teoretice şi vocaţional-teologice – clasele IX-XII

Cultul catolic

Confesiunea romano-catolică de limba maghiară

Anul şcolar 2016-2017

Programa Olimpiadei Naţionale de Religie Romano-Catolică de Limba Maghiară

 

 

 ŞCOLI GIMNAZIALE

Disciplina: RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ (lb.magh.) – clasa a VII-a

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ I. Biserica în primele veacuri

Biserica din Ierusalim (mediul iudaic şi Rusaliile: naşterea Bisericii)

Persecuţiile şi răspândirea Bisericii. Petru şi Paul
Persecuţiile din primele veacuri
Biserica primeşte libertatea. Edictul de la Milano
II. Biserica în Evul Mediu

Fii lui Sf. Benedict educă noua Europă

Creştinarea poporului maghiar
Schisma din 1054
+ Sfinţii aparţinând lecţiilor susmenţionate
Sf. Francisc din Assisi
III. Biserica în epoca modernă şi contemporană
Reforma catolică. Papii reformatori şi Conciliul Tridentin – Sf. Ignaţiu de Loyola şi Filip Neri.
Revoluţia franceză şi Biserica – Sf. Ioan de Vianney
+ Sfinţii aparţinând lecţiilor susmenţionate

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ I.Existenţa lui Dumnezeu- Cine este Dumnezeu? Însuşirile lui Dumnezeu
Preasfânta Treime
Revelaţia lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură
Creaţia şi providenţa dumnezeiască
Omul în planul lui Dumnezeu
Un tată care ne iartă şi ne iubeşte (Pilda fiului risipitor)
II.Dumnezeu-Fiul – Cristos – împlinirea profeţiilor mesianice Dumnezeu-Fiul – pentru noi s-a făcut om – Crăciunul
Începutul activităţii publice a lui Isus (botezul, ispitirea)
Isus este atotputernic ca şi Tatăl: minunile lui Isus – Nunta din Caana,  Învierea fiicei lui Iair
Parabolele lui Isus – Samaritanul milostiv (Luca 10, 25-37)
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate
Isus mântuieşte lumea. Patima, moartea şi învierea lui Isus
III.Dumnezeu-Duhul Sfânt – Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură. Acţiunea Duhului Sfânt în viaţa creştinului
IV.Biserica.  Biserica lui Isus – Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programei aprobate

 

LICEE TEORETICE

Disciplina: RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ (lb.magh.) – clasa a IX-a

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ Introducere în Sfânta Scriptură (Inspiraţia, Adevărul)
Canonul Sfintei Scripturi
VECHIUL TESTAMENT – Pentateuch – Cartea Genezei – Creaţia
Epoca patriarhală –  Chemarea lui Avraam
Legământul lui Dumnezeu cu Avraam
Jertfa lui Isac
Istoria lui Iacob
Perioada Exodului – Chemarea lui Moise
Eliberarea din Egipt şi trecerea Mării Roşii
Legământul de pe Sinai
Cărţile lui Samuel: Instaurarea regalităţii – Regele Saul / Regele David
Cărţile Regilor: Regele Solomon
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate
Cărţile profetice – prezentare generală (profeţii, rolul şi activitatea lor) – Prezentarea vieţii profetului Isaia
NOUL TESTAMENT –
Evangheliile şi caracterul lor specific
Pentru analiză: Evanghelia după Sf. Luca – copilăria lui Isus; minunile lui Isus: Învierea fiicei lui Iair; parabolel lui Isus: Pilda fiului risipitor; Pătimirea şi moartea lui Isus; Învierea lui Isus
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programei aprobate

 

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ RELIGII NECREŞTINE
Religia Egiptului antic
Religia grecilor antici
Religia romanilor antici
Budismul
Hinduismul
Iudaismul
CREŞTINISMUL – (prezentare generală)
Naşterea Bisericii – Primele comunităţi creştine
+ Texte literare adecvate lecţiilor susmenţionate
Persecuţiile din primele veacuri şi răspândirea Bisericii
Perioada constantino-teodosiană
Rolul papalităţii în formarea noii creştinătăţi – Sf. Benedict
Creştinarea popoarelor barbare –  Sf. Ştefan
Creştinismul în al doilea mileniu Evenimentele din anul 1054 – cauze şi efecte
Inchiziţia – Sfânta Ioana d’Arc
Sf. Thomas Morus
Conciliul Tridentin – Reînnoirea catolică – Sf. Ignaţiu de Loyola

Conform programei aprobate

 

 

Disciplina: RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ (lb.magh.) – clasa a XI-a

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ Raportul revelaţie – credinţă
Revelaţia lui Dumnezeu: definiţie şi etape.
Raportul dintre Sfânta Scriptură, Tradiţie şi Magisteriul Bisericii
Crezul – răspunsul omului dat lui Dumnezeu
Dumnezeu este iubire: Tatăl – Fiul – Duhul Sfânt
„Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului şi al pământului”
„Cred în Isus Cristos”
„S-a născut din Maria Fecioară”
„A fost răstignit, a murit şi a fost îngropat”
„A treia zi a înviat din morţi”
+ Texte literare/biblice adecvate lecţiilor susmenţionate
„Cred în Duhul Sfânt”
Viaţă în Dumnezeu – Biserica în planul lui Dumnezeu / Simbolurile Bisericii
Biserica una, sfântă, catolică şi apostolică – slujitoare a credinţei
Sacramentele Bisericii – definiţii, prezentare generală
Sacramentul Botezului
Sacramentul Mirului
Sacramentul Euharistiei
+ Texte literare/biblice adecvate lecţiilor susmenţionate

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ Legea morală
Legea morală naturală
Legea veche şi legea nouă (evanghelică)
DECALOGUL – (prezentare generală, origine, compoziţie)
Porunca întâi a Decalogului răspuns al iubirii omului faţă de Dumnezeu Păcatele împotriva poruncii întâi
Porunca a doua a Decalogului, expresie a cinstirii lui Dumnezeu Păcatele împotriva poruncii a doua
Porunca a treia a Decalogului, manifestare a comuniunii cu Dumnezeu Păcatele împotriva poruncii a treia
Iubirea faţă de aproapele expresie a iubirii faţă de Dumnezeu Porunca a patra a Decalogului – omul în familie, Biserică şi societate Păcatele împotriva poruncii a patra
+ Texte literare/biblice adecvate lecţiilor susmenţionate
Porunca a cincea a Decalogului – preţuirea vieţii Păcatele împotriva vieţii
Porunca a şasea a Decalogului – demnitatea umană Păcatele împotriva poruncii a şasea
Porunca a şaptea a Decalogului – dreptul la proprietate şi datoria carităţii Păcatele împotriva poruncii a şaptea
Porunca a opta a Decalogului – datoria slujirii adevărului Păcatele împotriva poruncii a opta
+ Texte literare/biblice adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programei aprobate

 

 

 LICEE VOCAŢI ONAL -TEOLOGICE

Disciplina: RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ (lb.magh.) – clasa a IX-a

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ  

ETAPA JUDEŢEANĂ

VECHIUL TESTAMENT

Introducere în Sfânta Scriptură – „Biblia” – explicaţia expresiei

Autorii  Sfintei Scripturi
Traducerile  Sfintei Scripturi
Canonul Sfintei Scripturi
Pentateuch – Prezentare generală, sursele;
Cartea Genezei – Geneza (Gen 1-11)
Epoca patriarhală – De la Avraam la Iosif (Gen 12-50);
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate
Cartea Exodului (prezentare generală)

– Cortul Alianţei

Chemarea lui Moise
Tema Cărţii Exodului
Legământul din Sinai: Decalogul
Tema deşertului – Pribegia prin pustiu
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programeiaprobate prin ordinul ministruluiNr. 26 / 05.01.2007

 

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ  

ETAPA JUDEŢEANĂ

VECHIUL TESTAMENT

Cărţile Istorice (prezentare generală)

Cartea lui Iosua
Cărţile lui Samuel
Începutul regalităţii: Saul – primul rege
Saul şi David; David – apogeul regalităţii în Israel
Cărţile Regilor: Solomon, regele înţelept
Construirea şi sfinţirea Templului din Ierusalim
Profetismul. Profeţii nescriitori din Regatul de Nord: Ilie şi Eliseu
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate
Declinul regalităţii: despărţirea în regate
Căderea Regatului de Nord (721 î.C.)
Istoria Regatului de Sud: Iosia, reforma religioasă
Căderea Regatului de Sud: dărâmarea Ierusalimului si începutul robiei din Babilon
Cartea lui Ezdra – Sfârşitul exilului babilonian şi începutul întoarcerii în Canaan
Rezidirea Templului din Ierusalim
Cartea Psalmilor – Psalmii mesianici (16, 22, 110)
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programeiaprobate prin ordinul ministrului Nr. 26 / 05.01.2007

 

 

Disciplina: RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ (lb.magh.) – clasa a XI-a

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ NOUL TESTAMENT – Canonul Noului Testament
Contextul istoric, social, religios al societăţii iudaice din timpul lui Isus
Noţiuni introductive în Evanghelii
Evangheliile sinoptice
Evanghelia după Sfântul Marcu (prezentare generală)
Evanghelia după Sfântul Matei (prezentare generală)
Evanghelia după Sfântul Luca (prezentare generală)
Minunea. Minunile lui Isus – Luca 5, 12-26., Luca 8, 22-56
Genul parabolei. Parabolele lui Isus: Mk 4, 1-20., Matei 13, 24-50.
Teme centrale din Evangheliile sinoptice – Copilăria lui Isus; Începutul activităţii publice a lui Isus:  Ioan Botezătorul, botezul lui Isus, ispitirea lui Isus – Matei 3-4.
Activitatea în Galileea: Chemarea apostolilor: Mt 4, 18-22., Predica de pe munte: Mt 5-7.,
Drumul spre Ierusalim: Matei 19-20. Activitatea în Iudeea: Matei 21, 1-17., Matei 22, 1-14, 34-40., Matei 25, 31-46.
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate
Pătimirea, moartea lui Isus; Învierea lui Isus; Trimiterea apostolilor în misiune
Evanghelia după Sfântul Ioan– Întruparea Logos-ului;
Nunta din Cana;
Dialogul lui Isus cu Nicodim;
Înmulţirea pâinilor şi discursul euharistic;  Păstorul cel bun
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programeiaprobateprin ordinul ministrului Nr. 26 / 05.01.2007

 

 

N PJ Conţinuturi
ETAPA NAŢIONALĂ  

ETAPA JUDEŢEANĂ

NOUL TESTAMENT – Faptele apostolilor. Prezentare generală
Teme centrale: Coborârea Duhului Sfânt; Comunitatea primară Faptele Apostolilor 2, 1-47
Viaţa si opera Sfântului Paul
Convertirea Sf. Paul – Faptele Apostolilor 9,1–19
Călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Paul: Sf. Paul in Iconium, Listra şi Derbe – Faptele Apostolilor 14, 1-20
Sf. Paul in Athena – Faptele Apostolilor 17,16–33
Drumul Sf. Paul spre Ierusalim – Arestarea Sf. Paul – Faptele Apostolilor  21, 27–40., 22, 1–21
Drumul Sf. Paul spre Roma – Faptele Apostolilor 27-28.
Scrisorile (epistolele) pauline: gen literar, structură, caracteristici de stil
Scrisoarea întâi către tesaloniceni

(teme centrale: asteptareaescatologică si chemarea la sfinţenie) 4, 1-18., 5, 1-11.

Scrisoarea a doua către tesaloniceni (teme centrale) 2, 1-12
Scrisoarea întâi şi a doua către corinteni:

teme centrale iubirea crestină, moralitatea vieţii si viaţa comunitară: 1 Cor 12-13.,

Scrisoarea către galateni – Prezentare generală; Teme centrale: unicitatea Evangheliei si îndreptăţirea prin credinţă – Gal 5, 1-26
Scrisoarea către romani – Prezentare generală; Teme centrale: mântuirea numai prin Cristos, viaţa nouă în Cristos si învierea morţilor : 5, 1-11.,6, 1-14., 12, 1-21., 13, 8-14.
Teologia Sfântului Apostol Paul
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate
Scrisoarea către efeseni

Prezentare generală; Teme centrale: Biserica, Trupul Mistic al lui Cristos: 4, 1-32.

Scrisoarea către Filemon – Prezentare generală; Tema centrală: dreptatea social
Scrisoarea către Titus – Prezentare generală; Tema centrală: viaţa crestină 3, 1-8
+ Texte din Sfânta Scriptură adecvate lecţiilor susmenţionate

Conform programeiaprobateprin ordinul ministrului Nr. 26 / 05.01.2007

 

 

BIBLIOGRAFIE:

  1. Biblia sau Szentírás (Sfânta Scriptură), Editura Szent István,
  2. Catehismul Bisericii Romano-Catolice; Biblia (ediţie catolică).
  3. Gál László – KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM / ISTORIA Clasa a VII-a, ARC Alba-Iulia. Studium – Cluj/M.Ciuc 2010.
  4. *** – Aki hisz, üdvözül / Cine crede, se mântuieşte. Clasa a VIII-a, ARC Alba-Iulia. Gloria – 2010.
  5. Baróti László-Sándor – RÓMAI KATOLIKUS VALLÁS / RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ.

Clasa a IX-a, MECTS. Studium – Cluj. 2005.

  1. Nemes István – RÓMAI KATOLIKUS VALLÁS / RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ. Clasa a X- a, Studium – Cluj. 2006.
  2. Jitianu Liviu şi – Hitünk alapjai / Fundamentul crezului nostru. Clasa a XI-a, ARC Alba- Iulia. Studium – Cluj. 2009.

———————————————————————————-

(+)

Zamfir Korinna: Ószövetségi exegézis, Kolozsvár, 2008.

Benyik György: Bevezetés az ószövetségi Szentírásba. Szeged, 1988. Benyik György: Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba. Szeged, 1991. Rózsa Huba: Ószövetségi bevezető. Gyulafehérvár, 1996

***Jeromos bibliakommentár. Budapest, 2002.

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

- Róm 8,14 -

Szervezők:

2017-ben:

Oktatási minisztérium

Kolozs megyei tanfelügyelőség

Báthory István Elméleti Líceum

Ismertető

A Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpia a 2016-2017-es tanévtől a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyolimpiaként kerül megrendezésre.

Közel húszéves múltra tekint vissza, előbb mint Főegyházmegyei Tantárgyverseny, a tavaly (2016) mint már Országos Tantárgyverseny.

Jelen formájában mind a négy erdélyi katolikus egyházmegye és a bukaresti magyar iskola képviseltetheti magát ezen a rangos megmérettetésen.

Kapcsolat

A szervezőbizottság címe

# str. Kogălniceanu (Farkas utca), nr. 2, Cluj Napoca (Kolozsvár), România

Hívjon bennünket!

Telefon: +40-264-597280
Mobil: 0751216051 (délután fél 4-ig)